Za první polovinu roku 2013 byly v Londýně zaplaceny 4 miliony cest bezkontaktními kartami Visa.

-   #inoxivedata   -