Bezkontaktní karty se zabydlely v českých peněženkách

V České republice pokračuje díky investicím vydavatelů karet i acquirerů k doslovné explozi bezkontaktního placení. Jen mezi prvním a druhým čtvrtletím vzrostl počet bezkontaktních karet o 122 % a počet transakcí o 47 %.

Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2013 vzrostl počet bezkontaktních transakcí dokonce o 650 % a podíl bezkontaktních transakcí na transakcích u obchodníků dosáhl 42 %. Vliv bezkontaktních karet se promítá i do růstu celkového objemu zaplaceného kartami. Zatímco objem domácích transakcí českých karet zaplacených kontaktními kartami klesl z 64 na 52 miliard korun, bezkontaktní transakce skokově narostly z tří miliard v druhém čtvrtletí roku 2013 na 24 miliard v druhém čtvrtletí 2014. Část transakcí by byla bezpochyby uskutečněna i kontaktními kartami v případě, že by bezkontaktní karty neexistovaly, nicméně meziroční růst trhu ve druhém kvartálu téměř dvojnásobně převyšuje růst v minulých letech.

Průměrná bezkontaktní transakce vzrostla z loňských 401 Kč na 526 Kč. Je tedy jasně patrné, že bezkontaktní transakce nejsou již doménou pouze „bezpinových“ plateb pod 500 Kč, ale lidé preferují bezkontakt i v okamžiku, kdy stejně musí zadávat PIN. V zahraničí nicméně Češi stále preferují zejména kontaktní karty – zaplatí 93 % transakcí a 95 % objemu právě kontaktními kartami. Tento rozdíl je možno přisuzovat nižšímu rozšíření bezkontaktních terminálů v okolních zemích, jejich téměř absenci v USA a i faktu, že průměrná zahraniční transakce je s 1750 Kč mnohem vyšší než domácí transakce v ČR.

Již tradičně pokračuje pokles objemu výběrů z bankomatů a rostou platby u obchodníků – ve druhém  čtvrtletí vzrostl meziročně objem plateb u obchodníků o 12 %, zatímco objem výběrů z bankomatů o 12 % klesl. Obchodnický objem 8475 Kč za kvartál však má ještě co dohánět – v bankomatech vybrala za druhý kvartál průměrná česká karta téměř 14 tisíc korun. I zde je však nutné zdůraznit, že průměrné statistiky jsou výrazně ovlivňovány stále vysokým podílem neaktivních karet na českém trhu. Statistiky, které jsou zdrojem tohoto článku i další průběžně zveřejňované statistiky českého karetního trhu, naleznete na webu Sdružení pro bankovní karty.