Češi stále více používají platební karty, platí i menší částky

Platby kartami jsou v České republice stále oblíbenější. Podle statistik, které čtvrtletně vydává Sdružení pro bankovní karty, přesáhl počet transakcí uskutečněných platebními kartami v roce 2013 v České republice půl miliardy.

Počet transakcí tak vzrostl o necelých 20% nárůst oproti roku 2012 a objem transakcí atakuje metu jednoho biliónu korun. Z hlediska počtu transakcí zaznamenaly nejvyšší nárůst platby u internetových obchodníků. Z celkových statistik také vyplývá, že Češi používají platební karty stále častěji, zejména pro platbu nižších částek. Za tímto trendem stojí rozšiřování akceptační sítě a zavádění nových služeb v podobě pomalu nastupujících mobilních plateb, stále oblíbenějšího internetového nakupování či rychle se rozšiřujících bezkontaktních platebních karet na českém trhu.

Lidé platí u obchodníků bezhotovostně stále častěji, online platby kartami u internetových obchodníků vytěsňují ostatní platební metody

V roce 2013 zaplatili lidé kartami u obchodníků přes 300 mld. Kč, z čehož téměř 12 mld. Kč tvořily platby na internetu. Internetové platby tak představovaly 4% podíl všech plateb.

Díky zvyšující se oblibě internetových plateb roste i počet internetových obchodníků. Od roku 2008, kdy začala být dostupná data o počtu internetových obchodníků, jejich počet každoročně roste. I když už trend není tak silný jako mezi lety 2008 a 2009, kdy trh rostl i přes 40 %, zůstává i v roce 2013 růst s dvanácti procenty v dvouciferném poli.

Vše podtrhuje fakt, že Češi stále více důvěřují platebním kartám při placení za nákupy na internetu. Za celý rok 2012 bylo u internetových obchodníků uskutečněno celkem 8,6 milionů transakcí, v roce 2013 toto číslo dosáhlo přes 12 milionů transakcí, což je téměř 40% nárůst. Online platby jsou zřejmým trendem budoucnosti, protože poskytují vyšší komfort při nákupu a obchodníkovi tak umožňují zvyšovat objem prodeje.

Průměrná česká karta opustila kapsu držitele v roce 2012 47krát, v roce 2013 již 54krát, bankomaty si drží stabilní počet výběrů

V roce 2012 opustila kvůli platbám u obchodníků, či výběrům z bankomatů průměrná česká karta kapsu svého držitele 47krát, v roce 2013 to už bylo 54krát. Tento nárůst (téměř 15 %) je zatím největší roční změnou v používání karet od roku 2001. Příčinou tohoto nárůstu rozhodně nejsou výběry hotovosti z bankomatů, protože ty si od roku 2004 drží stabilní počet, a to 17 výběrů na kartu za rok. Hlavním důvodem je stále se zvyšující počet plateb u obchodníků (včetně internetových), který byl 37. Pokud bude trend používání karet pro platby u obchodníků zachován, lze předpokládat, že v příštím roce bude průměrná česká karta použita více než 60krát.

Prumerna karta opusti kapsu...

 

Počet použití průměrné české karty při platbách obchodníka, nebo výběrům z bankomatů (v ČR i v zahraničí)

Češi si oblíbili jednoduché placení bezkontaktními kartami, klesá průměrná částka plateb u obchodníků

Zvyšující se počet transakcí u obchodníků a na druhé straně oslabující trend objemu u obchodníků nasvědčuje jedinému – Češi stále více používají karty pro platby nižších částek. Data dokládají, že Češi své platební návyky mění rychle a že při platbách za zboží a služby stále více používají platební (zejména bezkontaktní) karty.

Průměrná platba u obchodníka dosáhla v roce 2013 svého minima. V roce 2013 činila hodnota průměrné platby u obchodníka 57 % toho, co v roce 2001. Za trendem stále se snižující průměrné platby u obchodníků stojí několik faktorů – výše zmíněná obliba internetových plateb a používání nových technologií, jakými jsou právě bezkontaktní platební karty. 44 % transakcí u obchodníků bylo v roce 2013 uskutečněno bezkontaktně. Jasný trend zvyšující se obliby používání těchto karet lze pozorovat už během roku 2013, kdy se počet transakcí bezkontaktními kartami mezi začátkem a koncem roku zvýšil 8,5krát.

 

Prumerna platba u obchodnika

Vývoj výše průměrné platby u obchodníka od roku 2001

 

Jak je vidět, elektronické platby jsou stále na větším vzestupu. Velkou měrou k tomu přispěly bezkontaktní platební karty, které zadaly nový impulz v používání karet ve fyzickém světě.