V Londýně je na podzim roku 2014 zaplaceno bezkontaktní bankovní kartou každý den 70 000 cest autobusem.

-   #inoxivedata   -