30 miliard EUR vydělal německý mýtný systém od roku 2005 do roku 2012.

-   #inoxivedata   -