PC trh padá střemhlav dolů, vinit jen Windows 8 je ovšem zjednodušující

Jak Gartner, tak IDC v minulém týdnu zveřejnily svoje statistiky trhu osobních počítačů a vygenerovaly tak bezpočet novinových článků o katastrofickém stavu trhu osobních počítačů, devastovaném nástupem “chytrých” mobilních zařízení. A rychle se našel i viník.

Windows 8, které měly podle loňských předpovědí revitalizovat PC trh a nyní jsou obviňovány z jeho propadu. Toto vysvětlení je ale až příliš zjednodušující a černobílé.

Firemní segment stále mírně roste, zdrojem propadu jsou domácnosti

Firmy, reprezentující přibližně polovinu trhu z hlediska objemu, stále PC nakupují. Většinou to však nejsou nové nákupy (zvětšující instalovanou bázi), ale jde pouze o obnovy existujících strojů. Počítač je tak stále důležitým pracovním nástrojem. Mírný růst firemního segmentu a jeho poloviny trhu tak číselně maskuje opravdu veliký propad segmentu domácností.

Hlavním zdrojem poklesu je dle všeho prodlužující se cyklus obnovy, který je novou realitou, nikoli přechodným stavem

Zatímco smartphony měníme průměrně jednou za dva roky, počítače kupujeme ve stále větších intervalech. Statisticky řečeno – instalovaná báze se nemění, roční prodeje ale klesají. Postižen není jen Windows trh, ale i Mac. Platforma, která dříve rostla v násobcích růstu Windows trhu, poroste v roce 2013 pravděpodobně jen o jednotky procent. Windows 8 tedy jednoznačným viníkem nebudou.

Důvody prodlužování cyklu obnovy lze vidět tři. První je ekonomický. Počítače lze dnes koupit ve všech cenových hladinách. Z hlediska rozhodování firem i domácností jsou však stále zbožím dlouhodobé spotřeby, se kterým je spojeno kupní rozhodování výrazně ovlivněné nejen stavem peněženky, ale i očekáváními. Stagnace reálných příjmů v kombinaci s růstem zdanění, omezování státních výdajů a akcelerující inflací dnes domácnostem příliš optimismu nepřidávají. A přijde-li rozhodnutí, zda nový počítač, nebo módní sexy smartphone, či tablet – rozhodnutí je jasné. První důvod snad bude jen přechodný. Další dva důvody jsou však silnými reprezentanty nové reality a dovolím si tvrdit, že právě vzhledem k jejich působení se dřívější rychlé tempo obnovy PC již nikdy nevrátí.

Druhý důvod souvisí s tempem inovací a hodnotou produktu pro klienta. Výrobci počítačů si zvykli na jasný “inovační” postup. Přidat více síly (ať již procesoru, disku, RAM nebo rozlišení displeje), zmenšit, odlehčit a nalepit stejnou cenovku jako na předchozí generaci. Celé odvětví se takto vezlo na Moorově zákoně minimálně od doby Windows 95 (jakožto systému přístupného z hlediska znalostí potřebných pro používání opravdu pro každého). Ekonomická realita je ale neúprosná i užitek z inovací podléhá nemilosrdnému zákonu klesajícího mezního užitku. Před deseti či patnácti lety byl každý výkonový skok po pomyslné exponenciální křivce Moorova zákona pro běžného uživatele zcela zásadní. A dnes? Pozná běžný domácí uživatel rozdíl mezi architekturami Sandy Bridge a Ivy Bridge? Nepozná. Natož aby si kvůli tomu chtěl kupovat nový počítač. Pravidelné investice se proto přesouvají do mobilních zařízení, protože smartphone z roku 2013 je hmatatelně uživatelsky hodnotnější než smartphone z roku 2010.

Třetí důvod je ze strategického hlediska zcela klíčový. Osobní počítače dostaly v podobě smartphonů a tabletů konkurenci. Uživatel, který má počítač i tablet, svůj počítač nevyhodí jen proto, že má tablet. Pouze rozdělí mezi tato dvě zařízení ty činnosti, které dříve dělal na jen na PC. Osobní počítač již není opěvovaným miláčkem rodiny, ale strojem, na kterém se spíše tvoří. Zábava a konzumace médií se přesouvá na mobilní zařízení. Dá se dokonce předpokládat, že budeme svědky vzniku skupiny uživatelů, kteří doma pouze konzumují obsah, případně napíší několik e-mailů (na což jim tablet stačí). Pro tuto skupinu s velkou pravděpodobností bude jejich dnešní PC tím posledním. Pro další skupiny bude PC “jedním z počítačů” – vedle mnohem osobnějších a všudypřítomných smartphonů a tabletů.

Pozici osobních počítačů atakují nejen mobilní zařízení, ale i cloud a domácí zábavní elektronika. Válka o pozici domácího multimediálního “hubu” stále rozhodnutá není, pozice PC však není růžová. Stále více multimédií je v cloudu, kam se dostávají z post-PC zařízení (fotíme a natáčíme smartphony, i do běžných foťáků se dostává WiFi …), nebo jsou součástí naších osobních účtů v mediálních obchodech. Deset let stará vize domácího mediálního serveru v podobě PC dostává vážné trhliny.

PC musí najít novou přidanou hodnotu a zejména reagovat na rychle se rozcházející očekávání domácích a firemních uživatelů

Problémy PC světa jsou z výše nastíněných důvodů mnohem hlubšího rázu než ztráty tlačítka Start. Vliv, úspěch, či neúspěch Windows 8 se ukáže za dobu delší než jen dva kvartály. Důvodem je podstata Windows 8 – jsou platformní inovací. Odvážnou sázkou na spojení světa desktopů, tabletů a vytvoření nové kategorie hybridních zařízení. Základní problém, se kterým se budou muset jak výrobci hardwaru, tak Windows vyrovnat, je postupné (a rychlé) oddělování firemního a domácího trhu. Zaniknou-li PC v domácnostech, nebude to vinou Windows 8, ale tím, že se PC pro domácí použití přežilo. Statistická většina, která doma používá počítač na brouzdání internetu, e-maily a Skype si vystačí s tabletem. PC zůstane výsadou kanceláří a domácích hráčů či polo-profi fotografů.

Jeden závěr je jasný: mobilní distribuce produktů a služeb není okrajovou záležitostí, ale mainstream trendem. Jsme svědky největší změny chování lidí vůči počítačům od vzniku PC. Mobilní online (“connected”) zařízení – tablety a smartphony – jsou tím novým osobním počítačem pro stále větší část lidí, klientů a uživatelů služeb. Ani PC není mrtvé, pouze jsme se probudili do doby, ve které si můžeme dovolit vlastnit několik typů počítačů a používat v každém okamžiku právě ten nejvhodnější.