Po sedmi letech českého mýtného jsou výnosy pod tlakem regulačních politik

Letos vydáváme v pořadí již třetí přehledovou studii o českém mýtném systému, mapující sedm let jeho provozu. Ekonomické zaměření je opět prohloubeno a více pozornosti je věnováno zejména otázkám dopadu regulačních a podpůrných politik do finančních výnosů.

Pozornost jsme proto zaměřili na témata, která souvisí s poklesem ročního výběru mýta v roce 2013, který byl podruhé v historii mýtného systému nižší oproti předchozímu roku.

Věnujeme se proto analýze opětovného poklesu průměrné vážené sazby, která se nominálně dostává na úroveň roku 2007, ve kterém byl mýtný systém spuštěn, a dokonce o 15 % klesá v případě započtení inflace. Průměrná sazba tak ukazuje dopad změny, při které nebyly sazby zvýšeny skupině vozidel, jejíž podíl na dopravním výkonu stále roste a na konci roku 2013 dosáhl již 60 %. Právě velice rychlý růst podílu vozidel třídy Euro V tvoří v českém systému dynamický výnosový problém. Poukazujeme na to, že pokud mají být mýtné příjmy při poměrně stabilním objemu dopravy udržitelné (tj. neklesat, ideálně mírně růst), nesmí průměrná vážená sazba klesat. Tarifní strategie proto musí pružně reagovat na změny prostředí.

Nově v naší přehledové studii naleznete:

1) kapitolu zaměřenou na evropské projekty týkající se interoperability a jako např. EETS a jeho regionální formu REETS, které se v poslední době staly velice aktuálním tématem řešeným v evropských státech,

2) aktuální témata a výhled do blízké budoucnosti, ve kterých diskutujeme situaci konce provozní smlouvy se současným technickým provozovatelem systému. Zmiňujeme také přímé modely financování infrastruktury, ve kterých jsou zpoplatněna i osobní vozidla a

3) finanční scénáře, ve kterých ilustrujeme predikci vývoje mýtných výnosů do roku 2016. Budoucnost předpovídáme na základě trendu nárůstu dopravního výkonu vozidel emisní třídy Euro V a zvolených tarifních politik.

Studii jsme vydali ve dvou jazykových verzích – česky a anglicky. Anglická verze se kromě jazyka liší i uvedením všech významných hodnot souvisejících s výběrem mýta nejen v korunách, ale i v eurech. (Anglická verze je dostupná ke stažení zde)

Sedm let elektronického mýtného v ČR