Pět let mýtného v ČR

Mýto platí kamiony a autobusy na českých dálnicích již šestým rokem. Mýto získává nejen stále významnější roli ve financování dopravní infrastruktury, ale je i zajímavým zdrojem dat o provozu na českých zpoplatněných komunikacích, jejich vytížení i o struktuře vozového parku.

Pětiletá časová řada již navíc skýtá mnoho příležitostí pro analýzu časových řad. Zejména z těchto důvodů jsme zvolili elektronické mýto jako téma naší veřejné analýzy pro rok 2012. Díky ochotě Ředitelství silnic a dálnic České republiky jsme měli možnost pracovat s detailními depersonalizovanými daty o aktivitě zpoplatněných vozidel na českých silnicích, a to nejen s často zveřejňovanými finančními ukazateli o výběru mýta, ale i původními “naturálními” transakčními daty v podobě ujetých kilometrů či počtů transakcí.

Naše aktuální studie tak shrnuje prvních pět let existence mýtného systému z pohledu jeho koncepce a úlohy ve financování dopravní infrastruktury a jeho roli v telematické infrastruktuře České republiky. Protože mýtné není tématem lokálním, ale celoevropským, poskytujeme také krátký náhled do systémů po Evropě. Studii jsme ukončili pohledem na blízkou budoucnost systémů pro výběr poplatků za využití silniční infrastruktury, která je z velké části definována novými direktivami Evropské komise.

Stěžejní částí studie jsou data prezentovaná jak v časových řadách od začátku roku 2007 do konce roku 2011, tak v detailnějším pohledu na intenzity dopravy či průměrné výnosy jednotlivých úseků komunikací pouze za rok 2011. Velká část těchto dat nebyla dosud analyzována způsoby, které jsme pro studii použili. Při listování naší studií proto zjistíte například:

  • jaký je vztah mezi hrubým domácím produktem České republiky a výběrem mýta,
  • jak se na výběru mýta podílejí jednotlivé kraje,
  • jak se během posledních let mění podíl zdrojů financování Státního fondu dopravní infrastruktury,
  • kolik kamionů jezdí na nejvytíženějším úseku Pražského okruhu v jednotlivých dnech v týdnu,
  • kolik vydělávají jednotlivé dálnice, rychlostní silnice a silnice první třídy v průměru na jeden kilometr jejich délky.

Studii jsme vydali ve dvou jazykových mutacích – česky a anglicky. Anglická verze se kromě jazyka liší i uvedením všech významných hodnot souvisejících s výběrem mýta nejen v Korunách, ale i v Eurech.

Pět let elektronického mýta v České republice

Studie je k dispozici v naší Scribd knihovně volně ke stažení (česky, anglicky).