Ve Sdružení pro dopravní telematiku vznikla nová pracovní skupina pro elektronické mýtné

Pracovní skupina pro elektronické mýtné začne pracovat během léta tohoto roku a naváže tak na tradici pracovních skupin v SDT, které se věnují mimo jiné standardizaci elektronického odbavování ve veřejné dopravě nebo satelitní navigaci.

S rostoucím využitím elektronických mýtných systémů po celém světe vidí SDT mýtné téma jako podstatně širší než jen otázku blížícího se konce smlouvy se současným dodavatelem v roce 2016. V Evropě sílí význam mýta pro financování infrastruktury, mýtné systémy se staly stabilním a spolehlivým zdrojem telematických dat a ostatně i Česká republika patří k průkopníkům využití mýta k regulaci dopravy. Mýtnou problematiku proto nelze diskontovat v otázku „mikrovlna či satelit“, ale je třeba se věnovat mýtnému v širších souvislostech.

Novou pracovní skupinou se SDT po několika letech vrací k tématu mýtného systému, který je nejrozsáhlejším telematickým řešením v České republice.

Hlavním cílem nově vzniklé pracovní skupiny je vytvořit vysoce kvalitní a rozsáhlou informační bázi týkající se moderních způsobů výkonového zpoplatnění. SDT chce touto aktivitou přispět ke zlepšení znalostí odborné veřejnosti nejen o zkušenosti s více než šestiletým provozem mýta v České republice, ale i o zkušenosti členů se zahraničními projekty. Pracovní skupina bude pokrývat témata jak ekonomická (např. strategie zpoplatnění, otázky fiskálních efektů a financování infrastruktury), tak technická a dopravní (např. telematické, či regulační funkce). Pro laickou veřejnost připraví pracovní skupina vysvětlení základních otázek.

Stejně jako u všech pracovních skupin SDT představují výstupy konsensuální názor členské základny a vzhledem k pestrému složení členů sdružení i konsensuální názor českého telematického průmyslu. Schválené výstupy pracovní skupiny bude SDT komunikovat primárně prostřednictvím nového webového portálu, e-mailových newsletterů a na pravidelných akcích, které Sdružení pořádá. Jsem velice rád, že naše společnost a já osobně jsme dostali důvěru Prezidia SDT a možnost vést tuto pracovní skupinu. O dění v pracovní skupině a zejména o spuštění webového portálu, které je naplánováno na závěr léta, vás budeme informovat i zde na našem blogu.