Webová informační báze pracovní skupiny elektronické mýtné SDT je online

Pracovní skupina “Elektronické mýtné” v rámci Sdružení pro dopravní telematiku, kterou vedeme, se zabývá vytvořením rozsáhlé informační báze pokrývající oblast moderních způsobů výkonového zpoplatnění. Vznikla na konci června a svou činnost zahájila v první polovině července tohoto roku.

Během léta se skupina sešla čtyřikrát a vypracovala 72 otázek. Otázky jsou zpřístupněné na webové stránce www.elektronickemytne.cz. Skupina chce webovou informační bází přispět ke zlepšení znalostí odborné veřejnosti o českém mýtném systému a chce obohatit odbornou veřejnost o zkušenosti členů skupiny se zahraničními projekty.

Informace na webu tématicky odpovídají na:

  • finanční a fiskální otázky mýtného,
  • strategii zpoplatnění,
  • ekonomiku provozu mýtného systému,
  • regulační možnosti využití mýtného systému,
  • legislativní otázky spojené s mýtným jak v České republice, tak v Evropě,
  • pořizovací modely mýtného a zasazení českého systému do těchto modelů a
  • technologické otázky obsahující nejen moderní technologické metody zpoplatnění, ale i enforcement, interoperabilitu atd.

Webová báze je přehledně tematicky členěna dle vyjmenovaných kategorií, a tak nabízí snadné a pohodlné vyhledávání. Rychlost vyhledávání zlepšuje navíc dotazový řádek na úvodní stránce, který na základě zadaných slov nalezne otázky, které jej obsahují, a nabízí poté zpracované odpovědi. Vedle zpracovaných otázek obsahuje web i odborný slovník pojmů, které souvisí s problematikou mýtného.

Proces zpracování otázek pracovní skupinou je založen na zkušenostech a znalostech členů skupiny. Nejprve jsou na setkání skupiny formulovány otázky pokrývající předem stanovenou oblast. Další možností vzniku otázek jsou dotazy odborné veřejnosti, státních institucí a médií.

Otázky jsou přiřazeny členovi, jehož specializace nejlépe pokrývá danou oblast otázky, a ten ji během stanoveného období zpracuje. Otázka je průběžně připomínkována ostatními členy skupiny, přičemž na dalším setkání skupina připomínky vypořádá a vzniká tak finální verze odpovědi. Zpracované odpovědi jsou na závěr postoupeny na schválení členům prezidia SDT, které je vrcholným orgánem SDT. Teprve po schválení odpovědí Prezidiem jsou otázky připraveny na zveřejnění do webové znalostní báze. Vzhledem k pestrému složení členů pracovní skupiny a prezidia SDT lze považovat výstupy skupiny za konsensuální názor českého telematického průmyslu.

Skupina nyní otázkami pokryla základní oblasti týkající se mýtného systému – technologické, legislativní, strategické, regulační, finanční a ekonomické. Do budoucna jí chybí pokrýt oblasti interoperability (zejména problematiku evropské interoperability – EETS) a zpoplatnění osobních vozidel.